InspiroApart.pl Wynajem i zarządzanie apartamentami , www.apartmanager.pl
APARTmanager sp. z o.o, www.apartmanager.pl
Miasto
Kościelisko
Czarny Dunajec
Zakopane
Biały Dunajec
Przyjazd
Wyjazd

Regulamin pobytu

 1. Strona główna
 2. Regulamin pobytu

§ 1. WSTĘP    

 1. Niniejszy regulamin określa warunki pobytu w Apartamentach InspiroApart, a także wykonywania usługi wynajmu apartamentów dla celów mieszkalnych. 
 2. Zarządcą apartamentów jest firma APARTmanager sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 3 Maja 8/3, 95-200 Pabianice, NIP: 7312066627, KRS: 0000805993, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 10.000,00 zł, dalej zwana Wynajmującym.
 3. Jako Wynajmujący i Gospodarze Apartamentów wysoko cenić będziemy Państwa współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego
  i bezpiecznego pobytu Gości. 
 4. Z naszej strony dołożymy wszelkich starań, aby Państwa pobyt był przyjemny i bezpieczny. 
 5. Bardzo prosimy, aby jako Goście zachowywali się Państwo tak jakbyście chcieli, aby inni zachowywali się wobec Państwa. 

§ 2. USŁUGA WYNAJMU APARTAMENTU

 1. Cena wynajmu uwzględnia opłaty dodatkowe: za media tj. prąd, woda, gaz, Internet, tv oraz jednorazowe sprzątanie przed przyjazdem Gości. 
 2. Lokalne opłaty miejscowe (wyliczane za osobę, za każdą rozpoczętą dobę) są pobierane na rzecz gminy lub miasta, na miejscu, po przyjeździe Gości, przez rezydenta. Ich wysokość jest ustalana przez gminę lub miasto, w którym znajduje się dany apartament. 
 3. W wyposażeniu Apartamentu znajdują się pościel oraz ręczniki.
 4. W przypadku pobytów do 7 dni włącznie dodatkowa wymiana pościeli i ręczników w trakcie pobytu jest możliwa za dodatkową opłatą. Prosimy o sprawdzenie wysokości opłaty w cenniku usług dodatkowych umieszczonym na końcu regulaminu. 
 5. Przy pobytach dłuższych niż 7 dni Gość ma prawo poprosić, raz w tygodniu, o wymianę ręczników i pościeli, bez jakichkolwiek opłat. Prosimy o zgłoszenie chęci wymiany do Rezydenta lub telefonicznie do biura +48 604253308.
 6. Dla każdego z Apartamentów, w zależności od lokalizacji, jest lub nie ma możliwości parkowania samochodów osobowych.
 7. Miejsca parkingowe (jeśli są możliwe) nie są dozorowane, więc nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 8. Gość może przyjechać do Apartamentu ze swoim zwierzęciem domowym (jeżeli obiekt z tej usługi nie został wyłączony). Wynajmujący pobiera, za tę usługę, dodatkową opłatę. Prosimy o sprawdzenie wysokości opłaty w cenniku usług dodatkowych umieszczonym na końcu regulaminu. W trosce o higienę, zwierzęta domowe nie są wpuszczane na teren miejsc, w których dochodzi do spożywania posiłków, na place zabaw dla dzieci i inne oznaczone miejsca w otoczeniu miejsca gdzie znajduje się Apartament. Zwierzęta domowe muszą być wyprowadzane na smyczy, a Gość zobowiązuje się sprzątać wszelkie nieczystości po swoim zwierzęciu. Wymagane jest zabieranie legowiska dla zwierząt. Zabrania się przebywania zwierząt na łóżkach, sofach/kanapach i fotelach. Podczas nieobecności Gościa w Apartamencie wymagane jest, aby pozostawione zwierzę przebywało w klatce. Pozostawienie zwierzęcia samego jest możliwe tylko wówczas, jeśli nie zakłóca ono spokoju w Apartamencie.
 9. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zaakceptowania pobytu zwierzęcia domowego, w przypadku oceny przez nas, że zwierzę jest potencjalnie niebezpieczne lub może zakłócać porządek lub spokój w obiekcie, w którym znajduje się Apartament. 
 10. Na życzenie Gościa możemy zapewnić bezpłatnie do Apartamentu jedno łóżeczko turystyczne dla dziecka do lat 3. 
 11. Jako Wynajmujący zobowiązujemy się bezzwłocznie reagować na zgłaszane uwagi i zastrzeżenia odnośnie poziomu usług, funkcjonowania urządzeń oraz czystości i porządku w Apartamencie przez podjęcie czynności mających na celu niezwłoczne usunięcie usterek lub braków.
 12. Jako Wynajmujący ponosimy odpowiedzialność za jakość świadczonych usług, w sposób przewidziany przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 13. Jako Wynajmujący nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy osobiste Gościa pozostawione w Apartamencie lub skradzione z Apartamentu w przypadku włamania.
 14. W przypadku znalezienia w Apartamencie rzeczy należących do Gościa, pozostawionych po jego wyjeździe, mogą one, na wyraźną jego prośbę, być odesłane pod wskazany adres. Koszt przesyłki ponosi jej odbiorca. 
 15. Jeżeli w Apartamencie znajduje się bojler, który grzeje wodę, prosimy o oszczędne wykorzystywanie ciepłej wody. W sytuacji, gdy woda ciepła się skończy, wystarczy odczekać kilkanaście minut, by bojler ponownie dogrzał wodę.
 16. Jeżeli do budynku, w którym znajduje się Apartament nie jest podłączony wodociąg miejski, mieszkanie jest podłączone do studni głębinowej. Z uwagi na wysokogórską lokalizację, zmienne ciśnienie atmosferyczne lub wiekszą zawartość siarki, woda może czasowo mieć inny zapach niż woda z sieci miejskiej. Jednakże woda ze studni głębinowej jest jednakowoż czysta, zdrowa do picia i mycia się.

§ 3. OBOWIĄZKI GOŚCIA

 1. Gość zobowiązuje się używać przedmiotu najmu - Apartamentu wyłącznie w celach mieszkalnych i nie może oddawać Apartamentu w podnajem ani bezpłatne używanie osobom trzecim.  
 2. Liczba osób przebywających w Apartamencie jest ograniczona do liczby zgłoszonej w procesie rezerwacji. Każdy Apartament posiada także maksymalną liczbę Gości, która może tam przebywać. Wynajmujący może wyrazić zgodę na przebywanie większej liczby gości niż maksymalna dla danego Apartamentu, za dodatkową opłatą. Prosimy o sprawdzenie wysokości opłaty w cenniku usług dodatkowych na końcu regulaminu.
 3. W sytuacji, gdy do Apartamentu przyjedzie więcej Gości (nie więcej niż maksymalna) Gość dopłaci opłatę miejscową bezpośrednio do Rezydenta.
 4. Gość zobowiązany jest do poszanowania zasad dobrego sąsiedztwa. W przypadku, gdy Gość w sposób znaczący narusza spokój lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia oraz niniejszego regulaminu Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminów i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu Gościowi pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu (kara umowna).
 5. Gość zobowiązany jest do zachowania Apartamentu w stanie zastanym w momencie rozpoczęcia pobytu. Przestawianie mebli oraz sprzętów AGD/RTV, będących na wyposażeniu Apartamentu jest zabronione.
 6. Prosimy Gości o segregowanie śmieci (jeżeli jest wymagane w danym Apartamencie), według zaleceń przekazanych przez Rezydenta.
 7. We wszystkich Apartamentach obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 6.00. W przypadku uporczywego i rażącego łamania niniejszej zasady będzie miał zastosowanie §3 punkt 4 niniejszego regulaminu. 
 8. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub winy osób przebywających w wynajmowanym przez Gościa Apartamencie w okresie trwania umowy najmu Apartamentu. Za powstałe zniszczenia Gość jest odpowiedzialny finansowo, a nie rzeczowo – Gość nie może odkupić zniszczonych przedmiotów we własnym zakresie. Przypominamy, że rodzice są odpowiedzialni za wszelkie zniszczenia spowodowane przez dzieci. Gość jest również odpowiedzialny za wszelkie zniszczenia spowodowane przez jego zwierzę/zwierzęta domowe.
  Zastrzegamy sobie prawo do obciążenia gości za wszelkie zniszczenia, poza tymi wynikającymi ze zużycia oraz za ewentualne konieczne dłuższe sprzątanie apartamentu.
  W momencie zameldowania Wynajmujący może prosić o wpłacenie gotówką depozytu w wysokości 300 PLN na wypadek ewentualnych szkód. Depozyt gotówkowy jest zwracany przy wymeldowaniu, po sprawdzeniu stanu pokoju.
 9. Prosimy pamiętać, że nie jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci bawiących się na terenie zewnętrznym. 
 10. Gość odpowiedzialny jest za klucze do Apartamentu. Za zgubienie kluczy do Apartamentu Gość ponosi opłatę w wysokości określonej w cenniku usług dodatkowych umieszczonym na końcu regulaminu. 
 11. Ze względu na przepisy przeciwpożarowe jak i przede wszystkim bezpieczeństwo i komfort Gości palenie papierosów jak i używanie otwartego ognia, w tym rozpalania urządzeń grillowych, w Apartamencie jest rygorystycznie zabronione! W przypadku złamania zakazu palenia Gość jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 500 zł.
 12. Wynajmujący ma prawo odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządził szkody w mieniu Wynajmującego lub zakłócił zasady dobrosąsiedzkiego współżycia.
 13. Organizowanie wszelkiego rodzaju imprez (kawalerskich, panieńskich i podobnych) w Apartamencie bez zgody Gospodarza jest niedozwolone. W przypadku złamania tego zakazu będzie miał zastosowanie § 3 punkt 4 niniejszego regulaminu. 

§ 4. PRZYJAZD, ODBIÓR KLUCZY I PŁATNOŚĆ, WYJAZD

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15.00 i kończy o godz. 11.00 dnia następnego.
 2. Zameldowanie odbywa się od godziny 15.00 do 22.00. Istnieje możliwość późnego zameldowania, tj. po godzinie 22:00. W takim wypadku prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu potwierdzenia takiej możliwości. Zastrzegamy sobie jednocześnie prawo do obciążenia Gościa, za taką usługę, dodatkową opłatą określoną w cenniku usług dodatkowych umieszczonym na końcu regulaminu. 
 3. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, Gość zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie Rezydenta. 
 4. Podczas przekazywania Apartamentu wymagane jest okazanie przez Gościa dowodu osobistego oraz potwierdzenia opłaconej rezerwacji. Klucze do Apartamentu zostają przekazane przez Gospodarza lub osobę przez niego upoważnioną.
 5. Opłatę za pobyt uiszcza się z góry w dniu przyjazdu o ile nie została dokonana wcześniej.
 6. W przypadku, gdy rezerwacja była potwierdzona zadatkiem 50% Gość proszony jest o wpłatę reszty należnej kwoty na miejscu, przed zameldowaniem. Wynajmujący honoruje płatności gotówkowe lub płatności kartą płatniczą lub kredytową Visa, Visa Electron, MasterCard i Maestro i inne. Zapłaty można także dokonać przelewem. 
 7. Wymeldowanie odbywa się od godziny 07.00 do 11.00. Istnieje możliwość wymeldowania przed godz 07.00. W takim wypadku prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu potwierdzenia takiej możliwości. Zastrzegamy sobie jednocześnie prawo do obciążenia Gościa, za taką usługę, dodatkową opłatą określoną w cenniku usług dodatkowych umieszczonym na końcu regulaminu. 

§ 5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wynajmujący jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO).
 2. Dane kontaktowe Wynajmującego są danymi do kontaktu w związku z przetwarzaniem danych osobowych Gości. 
 3. Przetwarzanie danych osobowych Gości może dotyczyć danych takich jak: imię, nazwisko (w tym nazwa jednoosobowej działalności gospodarczej), adres zamieszkania, PESEL, nr dowodu osobistego, adres e-mail, numer telefonu, informacja o dacie i godzinie wystąpienia połączenia telefonicznego oraz czasie i statusie połączenia (nieodebrane, odebrane), adresu IP, preferowanej dacie i godzinie wykonania usługi, danych powiązanych z rachunkiem bankowym, z którego był dokonywany przelew, karty kredytowej lub innej formy płatności, w której przetwarzane są dane osobowe, numer rejestracyjny samochodu, dane pozostałych gości, w tym dzieci i ich wiek. Ewentualnie w przypadku blokady środków przy użyciu karty kredytowej z uwagi na konieczność zabezpieczenia roszczeń, wynikających z ewentualnego zniszczenia Apartamentu, możliwe jest przechowywanie takich danych jak dane właściciela karty kredytowej, numer karty, datę ważności oraz kodu CVV. 
 4. Aby umożliwić Wynajmującemu zawarcie i realizację umowy, Gość jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, dane związane z płatnością oraz danych pozostałych gości w tym dzieci i ich wieku. Podanie danych jest warunkiem zwarcia umowy.
 5. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych Gości jest: dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed nimi, udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych, zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości, zapewnienie bezpieczeństwa Gości, zapobieżenie szkody jaką może ponieść Administrator lub Gość.
 6. W razie przetwarzania danych w oparciu o uzasadniony interes Administratora, w tym w zakresie marketingu bezpośredniego usług własnych, Gość ma prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Gościa zgody, zgoda taka może być cofnięta w każdym czasie.
 8. Dane osobowe Gości mogą być przekazywane następującym kategoriom podmiotów: firmom świadczącym usługi wsparcia IT oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne, firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej, udziałowcom w zakresie raportowania i wsparcia, firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez Gościa transportu lub przesyłki kurierskiej, firmom organizującym na zlecenie Gościa imprezy lub wydarzenia fakultatywne. Dane osobowe mogą być udostępniane również innym odbiorcom dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej. 
 9. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania tj. do czasu zakończenia realizacji umów, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń.
 10. Goście mają prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, do ich usunięcia lub przeniesienia. 
 11. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych Gości narusza przepisy RODO, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości świadczenia usług najmu.

§ 6. REKLAMACJE

 1. W razie zaistnienia nieprawidłowości Gość ma prawo do złożenia reklamacji (w tym dotyczących świadczenia usług rezerwacji drogą elektroniczną), w terminie 14 dni od ich wystąpienia. Reklamacje, skargi i wszelkie zażalenia należy przesyłać na adres biuro@apartmanager.pl.
 2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni roboczych od jej otrzymania. Gość zostanie niezwłocznie powiadomiony drogą e – mailową o sposobie jej rozpatrzenia.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku ewentualnych sporów mogących wyniknąć z działań nie ujętych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego. 
 2. W zakresie dopuszczonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, zawierane umowy podlegają prawu polskiemu.
   

Cennik usług dodatkowych

 1. Wymiana pościeli i ręczników podczas pobytu do 7 dni włącznie
 • Za osobę – 20 zł.
 1. Pobyt zwierzęcia w Apartamencie 
 • Za każdą dobę, za każde zwierzę – 50 zł.
 1. Dodatkowe osoba w Apartamencie za każdą dobę:
 • poza sezonem – 80 zł,
 • w okresie Świąt Bożego Narodzenia – 120 zł,
 • w okresie noworocznym – 200 zł.
 1. Zgubienie kluczy do Apartamentu – 50 zł. 
 2. Przyjazd i zameldowanie po godz. 22.00 – 80 zł. 
 3. Wyjazd i wymeldowanie przed godz. 7.00 – 80 zł.

 

 

Zapraszamy do kontaktu właścicieli apartamentów
www.apartmanager.pl

Zobacz na mapie
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij